Obsah

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod

Dňa 29.10. 2014 sa v našej obci Bohdanovce nad  Trnavou konal druhý ročník lampiónového sprievodu. O účasť samozrejme nebola núdza. I tento rok sa zišli spriaznenci tohto podujatia v zastúpení všetkých vekových kategórií. Myšlienka sa niesla v duchu blížiacich sa sviatkov - dušičiek, ale najmä podporiť upevňovanie rodinných väzieb dieťa - rodič a rovnako aj spoločensko- sociálnych, vzájomné spoznávanie a zbližovanie obyvateľov našej obce. Pre deti bola pripravená sladká odmena za to, že dokázali hrdo niesť svoj blikajúci lampión neosvetlenými uličkami našej obce. Spestrením sprievodu bola aj čarodejnica.

 

Veríme, že podobné podujatia nebudú na seba dlho čakať.

 

Pre deti, ktoré nemohli zažiť čarovnú atmosféru jesene spoločne s nami venujeme  túto básničku:

 

Jeseň

Jeseň prišla,

vietor fúka,

zlato prší

do klobúka.

 

Padá lístie, šuchoce:

Šuchy, šuchy, šuchy.

Zajko po ňom dupoce.