Obsah

Deň rodiny

Dňa 7.9.2014 sa uskutočnil v našej obci kultúrno- zábavný program s názvom Deň rodiny. Prečo Deň rodiny? Rodina je najzákladnejšie spoločenstvo, z ktorého vychádza  celý ďalší život a jeho smerovanie. Patria do nej všetky vekové kategórie. V tomto duchu sa niesla aj príprava podujatia. Najväčšia vďaka patrí dôstojnému pánovi Františkovi Mrkvovi, od ktorého prišiel prvotný nápad. Zároveň poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou mierou prispeli k vydarenému podujatiu. Naši mladí spolupracovali pri príprave kultúrneho programu a pohybových súťažiach. Seniori a jednotlivci s dobrou vôľou zabezpečili občerstvenie. Spoločenstvo modlitieb matiek prispelo svojimi nápadmi a pomáhali pri samotnom chode podujatia. Chceli sme ľudom dokázať, že všetci spolu tvoríme jedno úžasné spoločenstvo, a tým je božia rodina. Keď chceme, tak spojíme svoje sily a dokážeme veľké a dobré veci v prospech druhých. Dúfame, že ste si túto krásnu nedeľu oddýchli, vybláznili sa(tí najmenší) a načerpali pozitívnu energiu a novú silu do ďalších dní.

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka