Navigácia

Obsah

Vianočný koncert 29.12.2013

Vianočný koncert 29.12.2013

Vianočný koncert 29.12.2013

 

V nedeľu 29. decembra o 15.00 hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Bohdanovciach sa konal sviatočný vianočný koncert miešaného speváckeho zboru Cantica Sacra Tyrnaviae pri Jezuitskom kostole v Trnave, ktorý v súčasnosti diriguje Mgr. Art. Peter Reiffers. Diváci mali možnosť prežiť veľký duchovný zážitok priamo počas predstavenia, ktoré sa hlboko zapísalo do vedomia užasnutého publika. Dôstojne a slávnostne vyzneli v ich podaní diela vianočnej sakrálnej zborovej hudby od renesancie po súčasnosť. Celkový dobrý dojem bol umocnený spoločenským posedením v kultúrnom dome za spoluúčasti našich seniorov a speváckeho súboru Bohdanovčan. Nikto neodmietol „silvestrovskú kapustnicu“ a o dobrú náladu sa postarali všetci navzájom. Poďakovanie občanov si zaslúži Vdp. František Mrkva a OcÚ, ktorí sa podpísali za obzvlášť vydarenou poslednou tohtoročnou kultúrnospoločenskou akciou.