Navigácia

Obsah

Uvítanie detí narodených v roku 2012 (10.02.2013)

 

Obec Bohdanovce nad Trnavou si už tradične ctí rodičov a ich novonarodené deti pozvaním na OcÚ, kde milou slávnosťou uvíta deti do života. Rok 2012 bol za posledné desaťročia výnimočný tým, že počet narodených detí vysoko prekračoval štatistický priemer. 19 nových občanov starosta obce uvítal do radov obce, rodičom zablahoželal so želaním zdravého vývoja ich dietok v šťastných rodinách. Skromným, ale o to srdečnejším darčekom obdaroval mladé rodiny. Uviedol, že zo strany obce mládeži v nej vyrastajúcej sa bude venovať náležitá podpora i v budúcnosti.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka