Navigácia

Obsah

Stavanie Mája 2013 (30.04.2013)

 


Obec v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom a speváckou skupinou Bohdanovčan zorganizovala dňa 30.04.2013 tradičné stavanie mája pred kultúrnym domom. Spestrením bolo spevácke vystúpenie seniorov združených v speváckom súbore. Dobrá nálada sa preniesla do spoločenského posedenia v novo zrekonštruovanej zasadacej miestnosti. Tým, ktorí sa zúčastnili tohto aktu a prispeli k dodržiavaniu tradícií patrí úprimné poďakovanie.
 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka