Navigácia

Obsah

Medzinárodný deň detí (01.06.2013)

 


Pre deti 1.jún je najkrajším dňom. Pre školopovinné deti už len preto, že sa v školách neskúša. MDD sa slávi od roku 1925. V Ženeve na konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelávaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Každoročným cieľom obce v ten deň je urobiť radosť našim deťom. Že sa to i tomto roku naozaj podarilo, o tom svedčia ich usmiate tváre z podujatia, ktoré zabezpečovala obec za výdatnej pomoci poľovníckeho združenia, hasičov a učiteliek ZŠ. I keď počasie nie príliš prialo, nezabránilo uskutočneniu vydareného predstavenia, ktorého deti boli hlavnými postavami. Vďaka všetkým, ktorí k tomu prispeli.
 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka