Obsah

Gratulácia

 


Obec ďakuje a zároveň blahoželá žiačke 3.ročníka ZŠ za vzornú reprezentáciu obce najkrajším listom o vode v celonárodnej súťaži 42. ročníka o najkrajší list. Našej víťazke z celkového počtu 976 súťažiacich prišiel 26.06.2013 odovzdať cenu generálny riaditeľ SP Tomáš Drucker a štátny tajomník MDVaRR SR František Palko. V príjemnom prostredí ZŠ všetci zúčastnení, žiaci, učiteľky a milí hostia Saške blahoželali a zároveň jej držia palce v ďalšom celosvetovom pokračovaní súťaže po preložení textu do angličtiny.
 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka