Navigácia

Obsah

SNP- kladenie venca, vatra

SNP- kladenie venca, vatra

A bolo na čo pozerať i počúvať. Krásnym a oduševneným prednesom vo svojich vystúpeniach súbory dostávali obecenstvo do úžasu. Excelentným zvládnutím širokého repertoáru ľudových piesní pripomenuli poslucháčom prejavy nášho spevavého ľudu zo zabúdanej minulosti. Po ocenení FS Bohdanovčan Cenou obce Bohdanovce nad Trnavou bola v priamom prenose ocenená Cenou starostu obce i vedúca súboru pani Oľga Martišovičová. Všetkým zúčastneným aktérom zo srdca ďakujeme za peknú nedeľu.