Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 54/2017 o miestnych daniach a miestnom popaltku za komunálny odpad a dobný stavebný odpad

Návrh VZN č. 54/2017 o miestnych daniach a miestnompoplatku za komunálny odpad a drobný stavebý odpad ...(viac).

Vyvesené: 20. 11. 2017

Dátum zvesenia: 9. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť